Meetgegevens zeggen niet alles, er is meer informatie die ons leert begrijpen hoe Brabant ‘in elkaar zit’.

Het weer en klimaat in Brabant

Achtergrondinformatie natuur, water en milieu

Naast gegevens die we regelmatig meten (zoals de water- of luchtkwaliteit en de aanwezigheid van planten en dieren) is er informatie over Brabant die niet snel verandert. Bijvoorbeeld: de aanwezigheid van zand- of kleigronden. Dit soort informatie presenteren we hieronder. Deze gegevens helpen om Brabant beter te begrijpen.

Het weer en klimaat in Brabant

Het weer bepaalt sterk het gedrag van het watersysteem én het gebruik van het water. In een gemiddeld jaar valt er in Noord-Brabant tussen de 750 en 850 millimeter neerslag; in het westen van de provincie gemiddeld meer dan in het oosten. De verdamping is, onder meer door invloed van de zon, in het westen ook groter dan in het oosten. Dat varieert in een gemiddeld jaar tussen de 570 en 600 millimeter. Netto regent het in Brabant in een jaar dus meer dan er verdampt.

In het zomerseizoen verdampt er echter vaak meer water dan er door regen valt. Daardoor kunnen watergebruikers water tekortkomen voor hun bedrijfsvoering. Dit verschil tussen verdamping en neerslag noemen we het ‘neerslagtekort’.

De verspreiding van neerslag is zeer onregelmatig over het jaar. Neerslagpieken treden zowel in de zomer als in de winter op. ’s Zomers verdampt er meer dan in de winter en neemt de bodem meer water op dan ‘s winters. Daardoor leidt regen zelden tot hoge waterstanden en afvoeren. Dat kán echter wel gebeuren: in mei en juni 2016 viel er zoveel neerslag in Brabant dat de waterstanden wél stegen en er op diverse plaatsen wateroverlast ontstond.

In stedelijke gebieden, waar de afvoer over verhard oppervlak veel sneller gaat dan in landelijk gebied, kunnen hevige buien ook in zomersituaties tot wateroverlast leiden.

Door de verandering van het klimaat wordt een toename van extremen verwacht. We moeten ook in Brabant rekening houden met een toename van wateroverlast door hevige neerslag, hitte én droogte. Dit zorgt voor een grotere dynamiek in de Brabantse leefomgeving.