Meetgegevens zeggen niet alles, er is meer informatie waarmee we leren begrijpen hoe Brabant ‘in elkaar zit’.

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie natuur, water en milieu

Naast gegevens die we regelmatig meten, zoals de water- of luchtkwaliteit of de aanwezigheid van planten en dieren, is er informatie over Brabant die niet snel verandert. Bijvoorbeeld: de aanwezigheid van zand- of kleigronden. Dit soort informatie presenteren we hieronder. Deze gegevens helpen om Brabant beter te begrijpen.

Selecteer een van de onderwerpen om meer te weten te komen.