Colofon

Colofon

Opdrachtgevers

Provincie Noord-Brabant en waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland

Waterschap Rivierenland
Waterschap Brabantse Delta

Dataverwerking en teksten Milieu en Water

Arcadis

Concept en design

Einfach

Projectleiding en gebruiksvriendelijkheid

Bright Cape B.V.

Bouw website

Oably | Experts in Digital Transformation

Oably - Experts in Digital Transformation

Tekstredactie

Fijnland tekstproducties

Ondersteuning informatie verwerking en analyse.

Alten en Esri

De gegevens gebruikt voor de verhalen voor natuur zijn deels afkomstig van

SOVON (vogels)

de Vlinderstichting (vlinders)

RAVON (reptielen en amfibieën)

Ravon

Beeldmateriaal

De onderwaterfoto’s onder het tabblad ecologie van het verhaal van water zijn beschikbaar gesteld door Janny Bosman (www.jannybosman.nl). De overige foto’s in de verhalen van natuur en water zijn afkomstig van waterschappen en provincie.

Binnen de verhalen van milieu is naast beeldmateriaal van de provincie gebruikt gemaakt van beeldmateriaal van:

  • Louis Bolk Instituut: afbeeldingen Vitale Bodem: Carbon Valley – Zes elementen;
  • BMDBodemmamangement: afbeelding bodemsanering in uitvoering;
  • Eindhovennazca4u.nl: afbeelding bodemverontreiniging met risico’s voor het grondwater;
  • Wroeten.nl: afbeelding bodemverontreiniging met risico’s voor plant en dier
  • Brabants Historisch Informatie Centrum, identificatienummer 1907-001073: start-afbeelding grote bodemsanering