Meetgegevens zeggen niet alles, er is meer informatie waarmee we leren begrijpen hoe Brabant ‘in elkaar zit’.

De toestand van Brabant

Achtergrondinformatie natuur, water en milieu

Naast gegevens die we regelmatig meten (zoals de water of luchtkwaliteit of de aanwezigheid van planten en dieren), is er informatie over Brabant die niet snel verandert. Bijvoorbeeld: de aanwezigheid van zand- of kleigronden. Dit soort informatie staan hieronder. Deze gegevens helpen om Brabant beter te begrijpen.

De toestand van Brabant

Om de toestand van Brabant echt te kunnen begrijpen, kan enige achtergrondinformatie over de ondergrond en de bodem én het weer plus het klimaat in Brabant hulp bieden. De informatie over beide onderwerpen kunt u lezen via het menu hiernaast.