Natuur is meer dan een plek om in te recreëren. Geen bijen? Dan worden gewassen niet bestoven. En zonder bomen is er geen houtproductie. In dit thema leest u hoe de Brabantse natuur ervoor staat, van bos tot akkerrand.

Natuur

Inleiding

Veel mensen waarderen de Brabantse natuur. Alleen al de Loonse en Drunense Duinen trekken jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers. Maar natuur dient meer dan alleen recreatie. Natuurgebieden zuiveren de lucht. Ook dempen ze extremen in het klimaat: ze vangen regen op en bieden koelte. Natuur is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, voor nu en later.

De toestand van natuur

Natuur is voor veel mensen belangrijk om in te recreëren en in te ontspannen. Dit is goed voor onze gezondheid en voor hoe we ons voelen.

Maar natuur levert meer op. Natuurgebieden zuiveren de lucht, leveren hout en werken als waterberging. Dat is goed voor de economie. Zo zijn huizen bij natuurgebieden duurder. Daarom is een robuuste en veerkrachtige natuur voor de provincie één van de speerpunten voor duurzame welvaart en welzijn. Samen met particulieren, gemeenten, agrariërs, waterschappen, organisaties die de natuurterreinen beheren en veel vrijwilligers werkt de provincie aan een hogere biodiversiteit.

Hierbij zetten we een aantal regelingen in. Met het Programma Stikstof en het Leefgebiedenbeleid verbeteren we de natuurkwaliteit van de bestaande natuur. Met het Subsidiestelsel Natuur en Landschap maken we natuurbeheer mogelijk. Om het areaal natuur te vergroten, koopt het Groen Ontwikkelfonds Brabant grond aan om in te richten als natuur. In het Agrarisch Landschap werken de provincie, agrarische collectieven en gemeenten samen aan de natuurkwaliteit. Op de website van de provincie kunt u alles vinden over de natuurdoelen en het beleid dat de provincie hiervoor uitvoert.