Brabant InZicht toont de toestand van natuur, water en milieu in Brabant in feiten, cijfers en kaarten.

Meer over Brabant InZicht

Meer over Brabant InZicht

BrabantInZicht.nl presenteert feiten, cijfers en kaarten over Brabant op een overzichtelijke manier. Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken. Bijvoorbeeld om beleid op te baseren of om onderzoek te doen.

Opbouw website

De startpagina www.brabantinzicht.nl laat zien over welke thema’s gegevens beschikbaar zijn.
Op dit moment (oktober 2017) zijn dat de gegevens over natuur, water en milieu in Brabant. In tekst, kaarten, foto’s en grafieken worden deze thema’s in 9 verhalen uitgediept:

 • Natuur: ‘Natuur in Brabant’, ‘Het Natuurnetwerk Brabant’ en ‘Het agrarisch landschap’
 • Water: ‘Water te veel’, ‘Schoon en natuurlijk water’ en ‘Beschikbaarheid van water’
 • Milieu: ‘Veilig en gezond boven de grond’, ‘Veilig en gezond onder de grond’, en ‘Vitale bodem’

Doelgroepen

Via Brabant InZicht ontsluiten de provincie en de Brabantse waterschappen informatie en in veel gevallen ook de onderliggende data voor de volgende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
 • Leden van de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen;
 • Collega overheden zoals gemeenten en Rijk;
 • Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen die werkzaamheden voor de provincie uitvoeren;
 • Maatschappelijke partners
 • Overige geïnteresseerden

Iedereen kan en mag de gegevens gebruiken.

Interactieve cijfers en kaarten

Grafieken en kaarten in de verhalen van Brabant InZicht zijn vaak interactief. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zelf onderwerpen, gebieden en/of perioden kiezen. Door met de muis over grafieken en kaarten te bewegen kunt u de getoonde informatie in nader detail bekijken.

Met ‘ctrl’ en ‘shift’ knoppen en de muis kunnen, waar mogelijk meervoudige, selecties gemaakt worden.
De grafieken en tabellen zijn ook op een volledig scherm te bekijken door te klikken op de knop ‘Modus volledig scherm openen’  , links onderaan de pagina.

Kwaliteit van data

Brabant InZicht toont enkel gecontroleerde (gevalideerde) data. Dit betekent dat de provincie en waterschappen instaan voor de juistheid van de gegevens. De gegevens worden verkregen vanuit meetnetten: op vaste punten worden met een overeen gekomen standaard werkwijze data verkregen van bijvoorbeeld de lucht- of grondwaterkwaliteit.

De actualiteit van de gegevens kan variabel zijn. Niet alle metingen worden hoogfrequent (bijvoorbeeld elke dag) gedaan. Sommige metingen moeten eerst getoetst worden aan wettelijke normen voor zij gepresenteerd worden. Wanneer nieuwe data beschikbaar komen, zullen deze zo spoedig mogelijk op de website ontsloten worden. Hier worden geen vaste momenten in het jaar voor aangehouden.

Lees meer in de proclaimer

Meetgegevens

Brabant InZicht is een gezamenlijk product van de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. Het bevat de meetgegevens van deze overheden, naast data van een aantal andere organisaties (zie verder onder ‘bronnen’). Op termijn zullen ook andere thema’s aan de website worden toegevoegd en kunnen ook de gegevens van andere (overheids-)instellingen gebruikt gaan worden.

Bronnen

Als bronnen zijn de gegevens van de volgende organisaties gebruikt (oktober 2017)

 • Meetgegevens provincie Noord-Brabant
 • Meetgegevens Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland
 • Meetgegevens Brabant Water
 • Meetgegevens RIVM
 • Meetgegevens RAVON, SOVON, Vlinderstichting