Veilig en gezond onder de grond

De kwaliteit van de bodem en de diepere bodem (ondergrond), drugsafvaldumpingen en voormalige stortplaatsen is belangrijk voor de toestand van de leefomgeving onder de grond.