Veilig en gezond boven de grond

De kwaliteit van lucht, geluid, externe veiligheid, licht en donkerte is belangrijk voor de leefomgeving boven de grond. De duurzame ontwikkeling in Brabant en de gezondheid van inwoners (Health Deal) hangen hier nauw mee samen.