Beschikbaarheid van water

Water is belangrijk voor landbouw, industrie, scheepvaart, waterrecreatie en voor natuurgebieden, bossen, parken en tuinen. Maar de beschikbaarheid van water is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er tijdelijk een tekort, soms structureel.