Bescherming tegen water

Te veel water in beken en sloten door extreme regenval kan leiden tot wateroverlast en schade. Te veel water in de grote rivieren kan leiden tot overstromingen, met grote schade voor de omgeving en gevaar voor mensenlevens. Beide situaties willen we voorkomen.