Veilig en gezond boven de grond

De kwaliteit van lucht, geluid, externe veiligheid, licht en donkerte is belangrijk voor de leefomgeving boven de grond. De duurzame ontwikkeling in Brabant en de gezondheid van inwoners (Health Deal) hangen hier nauw mee samen.

De kwaliteit van de bodem en de diepere bodem (ondergrond), drugsafvaldumpingen en voormalige stortplaatsen is belangrijk voor de toestand van de leefomgeving onder de grond.

Een vitale bodem is belangrijk voor voedsel, gezondheid en welzijn.

Te veel water in beken en sloten door extreme regenval kan leiden tot wateroverlast en schade. Te veel water in de grote rivieren kan leiden tot overstromingen, met grote schade voor de omgeving en gevaar voor mensenlevens. Beide situaties willen we voorkomen.

Bij de kwaliteit van het water gaat het niet alleen om de hoeveel chemische stoffen dat er in zitten. Ook de planten en dieren die in het water leven, zijn belangrijk. Mensen gebruiken het water als drink- en zwemwater en genieten ervan in de bebouwde omgeving.

Water is belangrijk voor landbouw, industrie, scheepvaart, waterrecreatie en voor natuurgebieden, bossen, parken en tuinen. Maar de beschikbaarheid van water is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er tijdelijk een tekort, soms structureel.

Hier leest u hoe we natuurkwaliteit meten en hoe we de ontwikkeling ervan door de jaren volgen.

Hier vindt u informatie over de natuur in het Natuurnetwerk Brabant. Dit netwerk bestaat uit alle natuurgebieden in de provincie.

Hier vindt u informatie over de natuur in Brabant dat géén deel uitmaakt van de steden of van het Natuurnetwerk Brabant.